Alumah icon 3

הרכבה של מוט ה – heddle

מוט ה – heddle הוא פטנט להפרדה של חוטי השתי, שהופך את האריגה לקלה ומהירה יותר.
ה – heddle מונח מתחת לחוטי השתי, מפריד אותם לשני סטים של חוטים, כך שביניהם נוכל להכניס את הסירה עם חוט הערב שנבחר.
נוכל לארוג גם בלעדיו, בעזרת המחט או עם האצבעות, אבל אם נשתמש בו, נוכל לארוג ממש בקלות.

כל הנולים שלי מגיעים עם heddle bar, ואם ארגתם עד עכשיו בלעדיו – החיים שלכם עומדים להשתנות. 
(טוב, לא בדיוק, זה רק מוט ורק אריגה, אבל זה כיף!)

ההדרכה מופיעה בסרטון או בתמונות וטקסט, מה שנוח לך (:

אז איך מתחילים?

נסובב מעט פנימה את מוטות השתי שעליהם מתחנו את החוטים, כך שחוטי השתי יהיו רפויים מעט.
נשים לב שאנחנו לא מסובבים את המוטות יותר מדי, ונקפיד שחוטי השתי לא יצאו מהחריצים.

נכניס את ה – heedle bar מהצד האחורי של הנול, כך שהצד החלק של המוט יפנה כלפי החוטים (וכלפינו) וקצות המוט יעלו על צידי הנול.

נסובב את המוט בעדינות עד שחוטי השתי יכנסו בתוך החריצים.

נסדר את החוטים כך שכל חוט בודד יכנס לחריץ בודד, לפני הסדר. 
אם השחלתם את כל רוחב הנול – ישאר לכם חריץ אחד בכל צד, שמיועד לקיבוע של המוט על הנול.

זוכרים שסובבנו את מוטות השתי פנימה כדי להרפות את מתח החוטים?
אז עכשיו נסובב
את מוטות השתי החוצה, ונחזק את הברגים בצד, כך שהחוטים יהיו מתוחים שוב ולא יברחו מהחריצים שבמוט.

זהו, סיימנו!
אם תסובבו את מוט ה – heddle, תוכלו לראות שהוא יוצר חריץ קטן בין חוטי השתי, שדרכו נכניס בשלב הבא את החוטים שלנו.